Usługi

Zdjęcia analogowe i cyfrowe :

  •   9cm x 13cm - od 0,60 zł
  • 10cm x 15cm - od 0,80 zł
  • 13cm x 18cm - 1,30 zł
  • 15cm x 21cm - 2 zł
  • 18cm x 25cm - 4 zł
  • 21cm x 30cm - 6zł
  • 25cm x 38cm - 10zł
  • 30cm x 40cm - 12zł
  • 30cm x 60cm - 16zł
  • 30cm x 90cm - 20zł

Retusz i korekta zdjęć → cena uzależniona od zakresu wykonywanej pracy.

Skan zdjęcia bez retuszu - 5 zł

Skan negatywu w rolce - 5zł

Skan jednej klatki negatywu ciętego lub slajdu - 1 zł

Wywołanie negatywu - 7 zł

Nagranie na płytę CD/DVD - 5zł

Przegrywanie:
- kaset VHS na DVD 20 zł za 1 godzinę,
- kart pamięci na 1 płytę CD/DVD 5 zł

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

01